سبد خرید

محصولی انتخاب نشده است

كارت پنل تكنما

1مجموع 1 محصول
قیمت : 15,000 تومان

کارت پنل تکنما (RFID)

بخاطر راحت بودن افراد برای ورودو خروج از درب ها که توسط کلید صورت میگرفت در این عصر کافیست با کارت پنل تکنما این امر انجام گردد.

1مجموع 1 محصول

تبلیغات

تعمیر آیفون تصویری